נתינה – האם מותר האדם מן הבהמה ? פוסט רב מימדי מס’ 5 בפילוט